SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ WEB SİTESİ

İmam Hatiplere Özel Hafızlık Programı

İmam Hatiplilere Özel  “Yeryüzü Yıldızları”

Hafızlık Eğitimi Projesi

Yeryüzü Yıldızları hafızlık eğitimi projesinin amacı; İmam Hatip talebelerine özel, donanımlı ve şuurlu bir neslin oluşmasını hedefleyen, henüz ortaokul çağında hafızlığını ikmal etmiş, gelişime ve ihtisası tamamlamaya açık bir İmam Hatipli profili oluşturmaktır. Bu sayede, geleceğin Türkiye’sini inşa edecek olan nesillerin yetiştirilmesi sağlanacaktır.

 

Neden İmam Hatipliler?

İmam Hatip okulları kurulduğu yıllardan itibaren ülkemiz gelişiminde ve kalkınmasında önemli rol oynamıştır. İmam Hatip Okulları üst düzey nitelikli eleman yetiştirmiş, ülkemizin dinamiklerini ayakta tutmuş, milli ve manevi değerlerimizin korunmasına katkı sağlamayı kendine bir borç bilmiştir. Vatanına, milletine ve dinine bağlı bir yaşam tarzı benimseyen insanlar yetiştirmeyi hedeflemiştir.

 

İmam Hatipli olmak bir ayrıcalıktır!

Bu okulların açılması ve hayat bulmasında birçok gönül erbabının duası, ecdadın alın teri, Anadolu insanının aşı, emeği ve maddi katkıları mevcuttur. Temelinde ihlas, samimiyet ve nice fedakârlıkların hayata dönüştüğü eğitim yuvalarıdır İmam Hatipler. Bizlere düşen ulvi görev; ümidimiz olan, ümmetin özlemini çektiği, sürüklenen değil sürükleyen, donanımlı İmam Hatip gençliğinin yetiştirilmesine ve gelişmesine katkı sağlamaktır.

Ümmetin kaybedecek ve bekleyecek zamanı ve tahammülü kalmamıştır. Projemizle eksikliği hissedilen bilinçli ve yetkin nesillerin Kur’an Kerim Işığında yol almaları hedeflenecektir. Öğrencilerimiz, bazı yetkinlik sınavlarına tabi tutularak öğretmenleri ve idarecilerinin referanslarıyla seçilecek, zengin medeniyetimizin köklü değerlerine sahip,  ümmete ve millete faydalı olacak şekilde yetiştirilecektir.

 

ORTAOKUL ÖĞRENİMİ BOYUNCA

Bir yandan okul derslerine devam ederken diğer bir yandan da İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin 31/a maddesinin “ İmam-hatip ortaokuluna kayıt yaptıran veya devam eden ve hafızlık eğitimine başladığını belgelendirenlerden o eğitim ve öğretim yılı için devam zorunluluğu aranmaz. Bu eğitimleri süresince eğitim ve öğretim yılı başından itibaren en fazla bir eğitim ve öğretim yılı okula devam etmeyebilirler. Bu sürenin bitiminde okula devamları sağlanır. Bu öğrenciler okula döndüklerinde devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde alan öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca sınava alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilirler.” sağladığı imkan ile hiç sene kaybı yaşamadan

BİR YIL GİBİ KISA SÜREDE HAFIZLIKLARINI ikmal etmektedirler.

Hafızlık eğitimlerinin yanı sıra, Anadolu İmam Hatip Liselerine hazırlayıcı; kültür dersleri verilmektedir. Bunun yanı sıra sosyal hayattan koparmadan çeşitli aktiviteler ve faaliyetler düzenlenmektedir. Yine bu dönemde Arapça dil eğitimine ağırlık verilecektir.

 

LİSE ÖĞRENİMİ BOYUNCA

Hafızlıklarını tamamladıktan sonra Anadolu İmam Hatip Lisesine kayıt olacak talebelerimiz Kur’an ve İslami ilimlerde yeterli alt yapıya sahip, donanımlarıyla fark edilecek duruma gelecektir. En önemlisi okuduğunu anlayan, anladığını yaşayan tek kılavuzu Kur’an-ı Kerim olan ve istidadına, ilgisine uygun Yükseköğretim Programına yerleşen model hafızlar olarak yetişmiş olacaktır. Bu dönemde Arapça ve İngilizce dil öğretimine ağırlık verilecektir. Talebelerin hafızlıklarını güçlendirici çeşitli yarışmalar ve sosyal faaliyetler yapılacaktır.

 

PROJENİN UYGULANABİLİRLİĞİ

Yaklaşık üç yıldır İhya İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı olarak projeyi hassasiyetle uygulamış ve ilk meyvelerini almış bulunmaktayız. 2012/2013 Eğitim Öğretim Yılında ‘’Saatini Sen Belirle, Kur’anı Kerimi Biz Öğretelim.’’ programı ile yıl boyunca kurslarımıza devam eden talebelerden; yüzüne okuması talim ve tecvide uygun hafızlığa ilgili ve yetenekli olanlar seçildi. Talebelerimiz 2013/2014 eğitim öğretim yılında İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 31.maddesine istinaden okullarına ara verdiler. Hafızlık Eğitimlerini Alırken aynı zamanda formasyon sahibi branş öğretmenleri tarafından okul dersleri de verildi. Sosyal hayattan kopmamaları için çeşitli sportif ve kültürel etkinlikler yapıldı. 2014/2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren de açılacak olan iki yeni kurs binamızda program yatılı olarak devam edecektir.

2014/2015 eğitim yılı öğretim yılı kayıtları ne zaman başlıyor? Kayıt şartları nelerdir.

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında öğrenim görecek talebeler; 3-31 ağustos tarihleri arasında Yaz Dönemi “Uyum Programı” na katılacaklardır.

“Uyum Programı” na katılmak isteyenlerin 1 Haziran-1 Temmuz 2014 tarihleri arasında ön kayıt başvurularını www.ihyavakfi.org.tr adresine yapmaları gerekmektedir.

Ön kayıt başvuruları değerlendirildikten sonra, uygun görülenler 5-6 Temmuz tarihlerinde mülakata çağrılacaktır. Mülakata davet edilen talebeler okuldan aldıkları ‘Öğrenci Belgesi’ ve ‘Yılsonu Karnesi’ ni yanında bulundurmalıdırlar.

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 6. Sınıfta okuyacak olan tüm İmam Hatip Ortaokulu talebeleri Yaz Dönemi “Uyum Programı”na başvurabileceklerdir.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin;

0212 585 05 02

info@ihyavakfi.org.tr

Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız...