SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ WEB SİTESİ

Hattat Hafız Osman

 

 

Hattat Hafız Osman

 

Yazı sanatımızın büyük üstatlarından biri olan Hafız Osman 1642 de İstanbul’da dünyaya gelmiş Babası haseki Sultan Camii müezzini Ali efendidir.

 

Hafız Osman Köprülü zade Sadrazam MustafaPaşa dairesinde yetişmiş sülüs ve nesih Derviş Ali’den meşk etmiştir. Su Yolcu zade Mustafa Eyyubi Efendiden 1659 yılında icazet almış yorulmak bilmez bir çalışma ile büyük üsdat eserlerini talim eylemiştir.

 

Hattat Hafız Osman Sümbüliye tarikatına intisap etmiştir. Hacca gitmiş Sultan II. Mustafa’ya hat dersleri vermiştir. Devlet adamlarının kabullerinde kibar meclislerinde bulunmuş fakat daima mütevazi ve nazik kalmıştır. Yazı dersleri verir fakir fukaraya çok ikram ederlerdi. Kırk seneye yakın dur durak bilmeden hat yazısıyla meşgul olmuş ve şaheserler vücuda getirmiştir. Devrin üsdatlarından Agakapılı İsmail Efendi Hafız Osman hakkında hüsn-ü hattı biz bildik Osman Efendimiz yazdı demiştir. Hayatının son senelerinde sancaktar mahallesinde oturdu. Bir felç gelmiş tedavi gördükten sonra yazı yazmaya devam etmiştir.

 

Bu hastalıktan sonra kalemlerini Çinici zade Abdurrahman Efendi açardı. Hafız Osman hüsn-ü hat sahasında ikinci bir Şeyh Hamdullah’tır. Hat yazısında çığır açmış sanatkarlarımızdandır. Kendisinden sonra gelen hattatlar Hafız Osman usulü yazı yazmaya koyulmuşlardır. 1698 yılında ölmüş ve mensubu olduğu Kocamustafapaşa Tekkesinin bahçesine gömülmüştür. Merasimde bulunanlardan ve tekke mensuplarından Sipahi Mehmet Dede telkin vermeye hazırlanan İmam Efendiye Zahmet çekme Merhum Kari tamam ve çoktan mahallinden Nakil ile ikram ve alayi illiyini makam eyledi Hak Teala şefatına müesser eyleye seslenmişti. (AMİN)