SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ WEB SİTESİ

2017 - 2018 Eğitim Öğretim Yılı "Hatice-i Kübra Nesli" Arapça Programı (Açık Liseli Öğrencilere Özel) Kayıt Başladı

Ad

Açık Liselilere Özel “Hatice-i Kübra Nesli” Arapça Programı İçin Kayıtlar Başladı!

Silivrikapı Mah. Karakulak sok. No 2/ Kocamustafapaşa / Fatih - İstanbul
Tel:0212 529 2424
sumbulvalidesultankk@gmail.com / www.kizkurankursu.com
 
Hatice-i Kübra Nesli Arapça Programı
İslami İlimleri Kur’an Dili ile Ana Metinlerinden Oku ve Anla!
 
İlim Yolculuğunda asırlar boyunca kitaplarda yazılmış olan ne varsa, satırlarda yazılı olanı sadırlara (kalplere) nakşetme gayretindeyiz.
 
Hayatı bütünü ile anlamak! Kur'an’ı, hayat kitabı tutarak eşyayı, tabiatı ve kainatı okumak. İlmin rehberliğinde;  Evinin Hatice'sini, Eşinin Hatice'sini görmek için çalışıyoruz.
 
Efendimiz(s.a.v)in Dilinden Hz. Hatice:
“Hayır, Allah Teala bana ondan daha hayırlısını vermedi. Halk bana inanmazken o inandı. Herkes bana yalancı derken o doğru söylediğimi kabul etti. Kimse bana bir şey vermezken o beni malıyla destekledi ve Cenab-ı Hak bana ondan çocuklar ihsan etti” Hadis-i Şerif
 
 
Açık lise programı + 4 yıllık Arapça eğİtimi
(Açık Lise Kız Öğrencilerine özel)
 
1. YIL: TEMEL ARAPÇA
KUR’AN-I KERİM: Yüzüne okuma 1 Hatmi Şerif, tecvit ve tashîh-i hurûf
EZBER: Dualar, Fil Sureleri, Duha Sureleri, AYETELKÜRSİ, AMENERRASULÜ, HAŞR SURESİ
BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ [İTİKAT-İBADET-AHLAK]: Ömer Nasuhi Bilmen
Siyer-i Nebi
GRAMER: Emsile, Bina, Maksut, Avamil
UYGULAMA:  Ebü’l-Hasan Ali En-Nedvi, Kasasu’n-Nebiyyîn
HÜSN-İ HAT: Günlük El Yazısı
DİNÎ MÛSİKÎ: Beş temel makam üzerinden ilâhî meşki.
Kitap Tahlili
Sosyal ve Kültürel Geziler
 
2. YIL: TEMEL ARAPÇA
KUR’AN-I KERİM: 2 Hatmi Şerif
EZBER: Yasin, Rahmân, Tebârake, Vâkıa, Fetih, Amme cüzü.
ARAPÇA: PRATİK: OKUMA: el-Arabiyye Beyne Yedeyk, 1. Cilt
DİNLEME: Fasih Arapça Film İzleme
AKAİD: Nesef’i Akaidi
TEFSİR USÛLÜ: Muhtasaru’l-İtkân.
METİN: TA’LİMU’L –MUTEALLİM: İmam Burhaneddin Zernuci
TEFSİR: Kur’an-ı Kerim’i meal hatmi 1-15. cüzler
HADİS: Riyâzu’s-salihîn’den derleme 500 hadis
FIKIH: Ebu Zeyd Şelebî, Nûru’l-İzah
HÜSN-İ HAT: Günlük El Yazısı
DİNÎ MÛSİKÎ: Beş temel makam üzerinden ilâhî meşki.
Kitap Tahlili
Sosyal ve Kültürel Geziler
 
3. YIL: İLERİ ARAPÇA VE TEMEL İSLÂMİ İLİMLERİ
KURAN-I KERİM: 2 Hatmi Şerif                                  
ARAPÇA: NAHİV: Birgivi, el-İzhar
BELAĞAT:  Mahmud el-Antâkî, el-Alâka ve el-Vecîz fi’l-Belâğa
PRATİK:  OKUMA: el-Arabiyye Beyne Yedeyk, 2. Cilt
DİNLEME: Fasih Arapça Film İzleme
TEFSİR: Kur’an-ı Kerim Meal hatmi, 15-30. cüzler
HADİS USÛLÜ: Mahmud et-Tahhân, Teysîru Mustalahu’l-Hadîs.
HÜSN-İ HAT: Günlük El Yazısı
DİNÎ MÛSİKÎ: Beş temel makam üzerinden ilâhî meşki.
EV EKONOMİ DERSİ
DİKİŞ DERSİ
Kitap Tahlili
Sosyal ve Kültürel Geziler
 
4. YIL: İLERİ ARAPÇA VE TEMEL İSLÂMİ İLİMLERİ
ARAPÇA : Türkçe’den Arapça’ya, Arapça’dan Türkçe’ye Tercüme
FIKIH USÛLÜ: Abdülvehhâb Hallâf, Usûlü’l-fıkh.
FIKIH: el-Mevsılî, el-İhtiyâr  (Aile Hukuku, Kerâhiyye ve İstihsân bölümleri)
TASAVVUF: İmam Kuşeyrî, er-Risâle.
HAYAT DERSLERİ: El-Mâverdî, Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn.
HÜSN-İ HAT: Günlük El Yazısı
DİNÎ MÛSİKÎ: Beş temel makam üzerinden ilâhî meşki.
EV EKONOMİ DERSİ
DİKİŞ DERSİ
Kitap Tahlili
Sosyal ve Kültürel Geziler